Mūsų teikiamos paslaugos

Akredituoti sandarumo bandymai:

 • Pastato renovacijos poreikio analizė;

 • Tikslus pastato statybos defektų aptikimas;

 • Naujos bei senos statybos būsto patikra prieš įsigijimą;

 • Pastato sandarumo įvertinimas pagal ventiliatorinį slėgių skirtumo metodą, vadovaujantis LST EN ISO 9972:2015 standarto reikalavimais;

 • Pastato sandarumo klasės nustatymas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016.

Sandarumo bandymai

Termoviziniai tyrimai:

 • Termovizinių nuotraukų analizė;

 • Pastatų šiluminės izoliacijos tikrinimas;

 • Pastato šildymo sistemos defektų nustatymas;

 • Nesandarių pastato vietų aptikimas.

Sandarumo bandymai

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ir projektavimas:

 • A, A+, A++ klasės pastatų energinis sertifikavimas;

 • B ir žemesnės klasės pastatų energinio naudingumo projektavimas, vertinimas.

Sandarumo bandymai

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų sandarinimo darbai:

 • Karkasinių pastatų sandarinimas;

 • Mūro pastatų sandarinimas.

Laboratorijos paslaugų teikimo nuostatos

 1. Užsakovas sutinka, kad bandymo protokolo numeris, data, matuojamo pastato unikalus numeris ir adresas, bei bandymo rezultatai bus viešai skelbiami MB "DomStructus" internetiniame puslapyje (pagal STR 2.02.02:2016 reikalavimus).

 2. Laboratorija iš anksto informuoja užsakovą apie informaciją, kurią ketina paviešinti. Išskyrus paties užsakovo paviešintą informaciją arba informaciją, dėl kurios sutarta tarp laboratorijos ir užsakovo (pavyzdžiui, reaguojant į skundus), visa kita informacija laikoma privačia ir konfidencialia.

 3. Kai laboratorija dėl įstatymų nuostatų privalo arba pagal sutarties nuostatas įgyja teisę atskleisti konfidencialią informaciją, užsakovui arba suinteresuotajam asmeniui praneša apie teikiamą informaciją, nebent tai prieštarautų įstatymui.

 4. Ne iš užsakovo (pavyzdžiui, iš skundo pateikėjo, reguliavimo institucijų) gauta informacija apie užsakovą yra konfidenciali tarp užsakovo ir laboratorijos. Laboratorija užtikrina šios informacijos pateikėjo (šaltinio) konfidencialumą ir jo neatskleidžia užsakovui, nebent būtų gautas šaltinio sutikimas.

 5. Laboratorija teikia atitikties pareiškimą (Bandymų protokole) teisės akto reikalavimams, kuriame aiškiai įforminta taikoma sprendimo taisyklė ir atsižvelgiama į rizikų, susijusių su šia taisykle, lygį (pvz. klaidingo priėmimo, klaidingo atmetimo ir statistinių prielaidų). Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems bandymų rezultatams pagal STR 2.01.01:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ X skyrių „Pastatų sandarumo reikalavimai“: C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasėms.

 6. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0.

Iš viso galimi du atvejai:

 • Atitinka. Išmatuotos vertės papuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės

 • Neatitinka. Išmatuotos vertės nepapuola į priimtiną intervalą (nevertinant neapibrėžties), kurį apibrėžia teisės aktas. Klaidingo sprendimo priėmimo lygio rizika ne daugiau nei 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.

 1. Užsakovas pasirašydamas (arba gavęs elektroniniu paštu šį dokumentą ir atsakydamas į jį „Sutinku“) Laboratorijos paslaugų teikimo sutarties bendrąją dalį įrodo, kad sutinka su atitikties pareiškimu ir sprendimo taisykle.